Váš region

Výrobky

Pop Up Imagic Tent
Pop Up Imagic Tent - KA10506
82cm(W) x 110cm(H) x 82cm(D)

This Pop Up house is not only a house, it is a tuck shop, a ball pool, a target game. WOW, every kid must have one!

Features:
1. With 20 soft plastic colorful balls
2. Comes with a handy carry bag
3. A big flap door, 2 side windows and detachable roof

Smyslový

Základní smysly: zrak,chuť, sluch, vůně a podpora zvídavosti dítěte.

Dovednosti jemné motoriky

Dovednost jemné motoriky spočívá mezi palcem a prsty, nebo kroucením objektu pomocí prstů.

Dovednosti hrubé dovednosti

Hrubá motorika jsou větší pohyby zahrnující ruku, nohu nebo svaly nohou nebo celého těla.

Logická inteligence

Trénování logiky umožňuje miminku chápat souvislosti mezi věcmi a informacemi.

Umělecká tvůrčí inteligence

Barvy, tvary, naučit se kreslit, seznámení se s hudbou a rytmem, vše podporuje růst kreativity dítěte.

Jazyková inteligence

Jazyková inteligence je schopnost používat zvuk a jazyk pro vyjádření a pochopení druhých, během vývoje dítěte.

Citový

Zdravé dítě by mělo být schopno ovládat a vyjádřit své emoce, a efektivně komunikovat s ostatními, se vzájemnou důvěrou.

Komunikace

Komunikační dovednosti vedou dítě ke spolupráci na úkolech a stát se produktivními členy týmu.

Sebevědomí

Sebevědomí je celkový pocit z úspěchu dítěte, který cítí od důležitých lidí kolem něj. Základní činnosti by mohly pomoci dětem vybudovat silnější sebevědomí s lepším rozhodnutím o své vlastní hodnotě.

TOP

K´s Kids je k dispozici v těchto regionech

Vaše jazyková verze se připravuje

Zůstaňte na aktuální stránceNavštivte stránku v jiném jazyce

Vaše jazyková verze se připravuje

Můžete navštívit K´s Kids Mateřské centrum pro daný produkt s pokyny ve vašem jazyce

Zůstaňte na aktuální stránceJděte na Mateřské centrum

Stránka ve vašem jazyce se právě upravuje

Klikněte na toto tlačítko a prohlédněte si informace o našich produktech v angličtině.

Přejít na stránku v angličtině