Your Region

Læretrekant

Physical DevelopmentHappy TriangleHappy TriangleRecommended ToysPhysical DevelopmentCubie CrocoBloco™Cubie CrocoBloco™Recommended ToysPhysical DevelopmentLove CircleLove CircleRecommended ToysCognitive DevelopmentPatrick Shapes-a-booPatrick Shapes-a-booRecommended ToysCognitive DevelopmentDoodle Studio™Doodle Studio™Recommended ToysCognitive DevelopmentLearn to Talk™Learn to Talk™Recommended ToysSocial DevelopmentStick N Spin EmmaStick N Spin EmmaRecommended ToysSocial DevelopmentPop Up Imagic TentPop Up Imagic TentRecommended ToysSocial DevelopmentColorful Bowling FriendsColorful Bowling FriendsRecommended Toys

Alle delene på en K's Kids-leke er utviklet med tanke på å fremme barns utvikling. For at foreldre skal få mest mulig ut av de pedagogiske lekene til barnet, har K's Kids utviklet en ”Læretrekant” som oppsummerer barnets behov i dets FYSISKE, KOGNITIVE og SOSIALE utvikling.

Læretrekanten gir foreldre en lettforståelig veiledning for hvordan barnet kan utvikle seg ved å bruke lekene. Ved hjelp av de 9 symbolene kan foreldre få mer informasjon om de ulike utviklingsområdene som stimuleres.

På hver K's Kids-leke viser læretrekanten hvilke utviklingsmuligheter som leken kan gi. Enkelte leker stimulerer ett utviklingsområde, mens andre stimulerer flere. Dette avhenger av hvilket utviklingsstadium barnet befinner seg på.

Sanser

De grunnleggende sansene som syn, smak, hørsel, lukt og følelse stimulerer barnets nysgjerrighet og utforskertrang. Leker med sterk stimuli i denne kategorien er veldig viktig for barnets tidlige utvikling.

Finmotorikk

Finmotorikken blir benyttet for eksempel når barnet plukker opp gjenstander med pinsettgrepet, vrikker på tærne eller bruker leppene og tungen til å smake på og utforske gjenstander.

Grovmotorikk

Grovmotorikken er større bevegelser med armer, bein, føtter eller hele kroppen. Leker som krever at barnet sparker, krabber, løper eller hopper, er laget spesielt med tanke på grovmotorisk utvikling.

Logisk intelligens

Den logiske intelligensen gjør at barnet kan koble sammen biter av informasjon. Leker som puslespill og klosser styrker barnets intelligens innen logikk, rekkefølger, konsepter, resonnering og problemløsning.

Kreativ intelligens

Kreativiten utvikles på et tidlig stadium i livet. Barns kreativitet blir stimulert av blant annet farger, former, tegning, musikk og rytme.

Språklig intelligens

Språklig intelligens er evnen til å forstå og benytte seg av lyd og språk som kommunikasjon. Leker som stimulerer ordforståelsen eller som benytter seg av lyd og rytme, er bra for barns språklige utvikling.

Emosjonell

Friske barn skal kunne kontrollere og uttrykke følelser. Når barnet føler seg tatt vare på og elsket, utvikles trygghetsfølelsen. Leker som barnet ser på som en venn og som kan brukes til å gi utløp for følelser, er viktig når barnet skal lære seg å samhandle med andre mennesker.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er evnen til å samhandle effektivt med andre. Gode kommunikasjonsevner gjør at barnet kan samarbeide og bli produktive gruppemedlemmer.

Selvbilde

Barnet får et godt selvbilde når han eller hun føler seg sett og hørt av andre mennesker, som foreldre og venner. Når barnet klarer oppgaver, gir dette en positiv effekt. Dette bygger opp et positivt selvbilde og troen på egen verdi.

TOP

K's Kids is available in the following regions

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language is under construction

You may visit Parents' Support Center for available product guidelines in your language.

Stay on Current SiteGo to Parents' Support center

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site