Twój region

Produkty

Julia
Julia - KA10142
20cm(W) x 32cm(H) x 10cm(D)

Incredible soft dolls which are safe for baby to sleep and play with.

Zmysły

Podstawowe zmysły wzroku, smaku, słuchu, węchu, dotyku, które wzbudzają ciekawość dziecka.

Motoryka mała

Zdolności manualne to ruchy paluszków i kciuka dziecka lub poruszanie stópkami tak aby dotykać różnych przedmiotów.

Motoryka duża

Zdolności motoryczne to ruchy z udziałem rąk, nóg mięśni stóp lub poruszanie całym ciałem.

Umiejętności logiczne

Zdolności logiczne umożliwiają dzieciom powiązanie ze sobą kilku informacji.

Umiejętności artystyczne

Kolory, kształty, nauka rysowania, zapoznanie się z muzyką i rytmem wszystko to pomaga rozwijać kreatywność dziecka.

Umiejętności językowe

Zdolności językowe to zdolność użycia dźwięku i języka do wyrażania i rozumienia innych.

Emocje

Zdrowe dziecko powinno być w stanie kontrolować i wyrażać swoje emocje poprzez interakcję z innymi oraz wzajemne zaufanie.

Komunikowanie się

Zdolności komunikacyjne pomagają dziecku w wykonywaniu zadań wymagających współpracy i ułatwiają pracę w grupie.

Poczucie własnej wartości

Samoocena to ogólne poczucie osiągania, dziecko poznaje ważnych ludzi, którzy go otaczają. Podstawowe ćwiczenia pomagają dzieciom zbudować silniejszą samoocenę z lepszym osądem własnych wartości.

TOP

Produkty K's Kids są dostępne w następujących regionach

Strona dostępna wkrótce!

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Strona dostępna wkrótce!

You may visit Parents' Support Center for available product guidelines in your language.

Stay on Current SiteGo to Parents' Support center

Strona dostępna wkrótce!

Kliknij tutaj aby zapoznać się z produktami K's Kids w języku angielskim

Go to English Site