Вашият регион

Триъгълник на обучението

Physical DevelopmentHappy TriangleHappy TriangleRecommended ToysPhysical DevelopmentCubie CrocoBloco™Cubie CrocoBloco™Recommended ToysPhysical DevelopmentLove CircleLove CircleRecommended ToysCognitive DevelopmentPatrick Shapes-a-booPatrick Shapes-a-booRecommended ToysCognitive DevelopmentDoodle Studio™Doodle Studio™Recommended ToysCognitive DevelopmentLearn to Talk™Learn to Talk™Recommended ToysSocial DevelopmentStick N Spin EmmaStick N Spin EmmaRecommended ToysSocial DevelopmentPop Up Imagic TentPop Up Imagic TentRecommended ToysSocial DevelopmentColorful Bowling FriendsColorful Bowling FriendsRecommended Toys

Всяка част от играчките на K`s Kids е проектирана за здравословното развитие на детето. За да помогнем на родителите да разберат ползите от нашите играчки върху децата им, ние от K`s Kids разработихме т.н. "Триъгълник на обучението" , който обобщава от какво детето има нужда за развитието на своите физически, социални и познавателни умения.

Нашият триъгълник на обучението помага на родителите да разберат всички ползи, които определена играчка ще донесе на детето им при игра с нея. Деветте позиции, които представляват по-подробно зоните на обучение ще дадат на родителите детайлна информация за всяка от ползите на развитието.

На всяка играчка K`s Kids сме поставили индикация, чрез "Триъгълник на обучението", как вашето дете може да се възползва от различните познания, които ще му даде въпросната играчка. Има различни по сложност играчки, в зависимост от етапа на развитие на детето.

Сетива

Основните сетива на зрение, вкус, слух, обоняние и чувство насърчават активирането на ума на детото, за да опознае повече за света около него. Играчките със силен стимул в тази категория са изключително важни за ранните етапи от развитието на детето.

Добри двигателни умения

Финните двигателни умения са тези малки действия като хващането на неща с палеца и пръстите.

Умения за движение

Уменията за движение са по-големи, включвайки ръце, крака или мускулите на цялото тяло- играчки, които подобряват ритането, пълзенето, тичането и скачането са създадени да осъвършенстват именно тези умения за движение.

Логика

Логическото обучение дава възможност на бебето да направи връзки между отделни части от информацията. Играчки като пъзели или блокчета за нареждане могат да укрепят интелигентността на детето и неговата логика, последователност, разсъждение и решаване на проблеми.

Творчество

Творчеството се насърчава в ранните етапи от развитието на детето. Цветовете, формите, обучението как да се рисува, запознаването с музика и ритъм - всичко това спомага за развитие креативността на детето.

Езиково развитие

Играчки, които повишават чувствителността към значението на думите, звука и ритмите са от особено полезни за доброто езиково развитие и умението на детето да изразява себе си пред останалите.

Емоции

Детето трябва да бъде в състояние да изразява и контролира своите емоции. Чувството да бъдеш обичан и защитен повишава неговото усещане за сигурност. Детските играчки, които могат да станат приятел на детето и да му помогнат да изразява емоциите си за много важни да научи едно дете как да общува с други хора на основата на доверието.

Комуникационни умения

Комуникационните умения са възможността детето да общува по подходящ начин с останалите. Добрите комуникационни умения водят до това детето да изпълнява задачите в сътрудничество като пълноправен член на екипа.

Самоуважение

Самоуважението е общо чувство и е важно за детето, за да се чувства добре сред родители или познати. Когато детето се справи със задачата поставена от дадена играчка, то се чувства удовлетворено от себе си. Това помага то да изгради по-добра самооценка за себе си.

TOP

K's Kids може да откриете в следните региони

Информацията на този език е в процес на въвеждане

Останете на текущия сайтПосетете страниците на друг език

Информацията на този език е в процес на въвеждане

Посетете центърът за помощ за родители, ще откриете продуктовите описания достъпни на вашия език.

Останете на текущия сайтКъм центърът за помощ за родители

Информацията на този език е в процес на въвеждане

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site