Вашият регион

Продукти

Pop Up Imagic Tent
Pop Up Imagic Tent - KA10506
82cm(W) x 110cm(H) x 82cm(D)

This Pop Up house is not only a house, it is a tuck shop, a ball pool, a target game. WOW, every kid must have one!

Features:
1. With 20 soft plastic colorful balls
2. Comes with a handy carry bag
3. A big flap door, 2 side windows and detachable roof

Сетива

Основните сетива на зрение, вкус, слух, обоняние и чувство насърчават активирането на ума на детото, за да опознае повече за света около него. Играчките със силен стимул в тази категория са изключително важни за ранните етапи от развитието на детето.

Добри двигателни умения

Финните двигателни умения са тези малки действия като хващането на неща с палеца и пръстите.

Умения за движение

Уменията за движение са по-големи, включвайки ръце, крака или мускулите на цялото тяло- играчки, които подобряват ритането, пълзенето, тичането и скачането са създадени да осъвършенстват именно тези умения за движение.

Логика

Логическото обучение дава възможност на бебето да направи връзки между отделни части от информацията. Играчки като пъзели или блокчета за нареждане могат да укрепят интелигентността на детето и неговата логика, последователност, разсъждение и решаване на проблеми.

Творчество

Творчеството се насърчава в ранните етапи от развитието на детето. Цветовете, формите, обучението как да се рисува, запознаването с музика и ритъм - всичко това спомага за развитие креативността на детето.

Езиково развитие

Играчки, които повишават чувствителността към значението на думите, звука и ритмите са от особено полезни за доброто езиково развитие и умението на детето да изразява себе си пред останалите.

Емоции

Детето трябва да бъде в състояние да изразява и контролира своите емоции. Чувството да бъдеш обичан и защитен повишава неговото усещане за сигурност. Детските играчки, които могат да станат приятел на детето и да му помогнат да изразява емоциите си за много важни да научи едно дете как да общува с други хора на основата на доверието.

Комуникационни умения

Комуникационните умения са възможността детето да общува по подходящ начин с останалите. Добрите комуникационни умения водят до това детето да изпълнява задачите в сътрудничество като пълноправен член на екипа.

Самоуважение

Самоуважението е общо чувство и е важно за детето, за да се чувства добре сред родители или познати. Когато детето се справи със задачата поставена от дадена играчка, то се чувства удовлетворено от себе си. Това помага то да изгради по-добра самооценка за себе си.

TOP

K's Kids може да откриете в следните региони

Информацията на този език е в процес на въвеждане

Останете на текущия сайтПосетете страниците на друг език

Информацията на този език е в процес на въвеждане

Посетете центърът за помощ за родители, ще откриете продуктовите описания достъпни на вашия език.

Останете на текущия сайтКъм центърът за помощ за родители

Информацията на този език е в процес на въвеждане

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site