Land

Om Oss

Vi älskar barn. I över 20 år har vi utvecklat pedagogiska leksaker för små barn. Vi har fått över 100 internationella priser i branschen. K's Kids leksaker är INTE BARA LEKSAKER utan även pedagogiska verktyg för våra små läromästare. Vi har utvecklat en LÄROTRIANGEL som används för att beskriva vad man kan göra med och vad man kan lära sig av varje LEKSAK. Vi har ett SUPPORTCENTER FÖR FÖRÄLDRAR som används som en plattform dit föräldrar kan vända sig om de har frågor om hur en LEKSAK fungerar och vilken pedagogisk funktion leksaken har.

Vi tror att världen kommer bli ännu bättre om vår nästa generation växer upp med mycket kärlek och mycket omvårdnad.

Vårt mål

Vi utvecklar LEKSAKER som utvecklar BARN.

TOP

K's Kids is available in the following regions

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language is under construction

You may visit Parents' Support Center for available product guidelines in your language.

Stay on Current SiteGo to Parents' Support center

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site