Land

Priser

De bästa leksakerna för nästa generation

K's Kids leksaker är originella och har ett högt pedagogiskt värde. Leksakerna är utformade för att stimulera barnets utveckling i de olika utvecklingsfaserna. Det kan vara ljud som låter, olika strukturer som man kan känna på och olika färger att titta på. Vi har vunnit många priser för våra fina leksaker. Vi har strävat efter och kommer även i fortsättningen att sträva efter att utveckla de bästa leksakerna för nästa generation.

TOP

K's Kids is available in the following regions

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language is under construction

You may visit Parents' Support Center for available product guidelines in your language.

Stay on Current SiteGo to Parents' Support center

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site