Land

Lärotriangeln

Physical DevelopmentHappy TriangleHappy TriangleRecommended ToysPhysical DevelopmentCubie CrocoBloco™Cubie CrocoBloco™Recommended ToysPhysical DevelopmentLove CircleLove CircleRecommended ToysCognitive DevelopmentPatrick Shapes-a-booPatrick Shapes-a-booRecommended ToysCognitive DevelopmentDoodle Studio™Doodle Studio™Recommended ToysCognitive DevelopmentLearn to Talk™Learn to Talk™Recommended ToysSocial DevelopmentStick N Spin EmmaStick N Spin EmmaRecommended ToysSocial DevelopmentPop Up Imagic TentPop Up Imagic TentRecommended ToysSocial DevelopmentColorful Bowling FriendsColorful Bowling FriendsRecommended Toys

Varje del på en K's Kids-leksak är utformad i syfte att främja barnets utveckling. För att föräldrar ska få en uppfattning om vad man kan göra med och lära sig av våra leksaker så har vi skapat en "Lärotriangel" som sammanfattar vad ett barn behöver i sin FYSISKA, KOGNITIVA och SOCIALA utveckling.

Lärotriangeln består av information om vilka saker ett barn kan lära sig när han eller hon leker med en viss leksak. Med hjälp av de 9 bilderna kan föräldrar få mer information om vilka utvecklingsområden som stimuleras.

Till varje leksak medföljer information om vad ditt barn kan lära sig av att leka med leksaken. Det finns leksaker som stimulerar ett utvecklingsområde och andra som stimulerar flera utvecklingsområden. Det beror på vilken utvecklingsfas som barnet befinner sig i.

Sinnen

De grundläggande sinnena syn, smak, hörsel, lukt och känsla väcker ett barns nyfikenhet.

Finmotorik

Finmotorik är de små rörelserna med tummen och fingrarna eller användningen av tårna till att röra och känna föremålen.

Grovmotorik

Grovmotorik är de större rörelserna med armen, benet, fotmusklerna eller med hela kroppen.

Logik

Barnet övar sin logiska intelligens genom att koppla ihop bitar av information.

Kreativitet

Färger, former, lära sig rita, lyssna på musik och känna rytm stimulerar barnets kreativitet.

Språk

Språklig intelligens är förmågan att använda ljud och språk för att uttrycka sig själv och förstå andra människor under ett barns utveckling.

Känslor

Ett friskt barn bör kunna styra och uttrycka sina känslor och att med ömsesidigt förtroende kunna umgås effektivt med andra.

Kommunikation

Med kommunikation lär sig barnet att utföra uppgifter tillsammans med andra och att bli produktiva lagmedlemmar.

Självkänsla

Självkänsla får ett barn när barnet får bekräftelse och beröm av människor i barnets närhet. Uppgiftsbaserade aktiviteter leder till att barnet får en starkare självkänsla och självkännedom.

TOP

K's Kids is available in the following regions

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language is under construction

You may visit Parents' Support Center for available product guidelines in your language.

Stay on Current SiteGo to Parents' Support center

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site