Land

Leksaks säkerhet

Till föräldrar som oroar sig för att leksakerna inte är säkra.

Vi är själva föräldrar och förstår andra föräldrars och mor- och farföräldrars oro inför att leksaker måste vara säkra. Vi säljer leksaker i över 60 länder i hela världen och vi har vidtagit stränga åtgärder för att se till att varje enskild bit på våra leksaker genomgår tester som uppfyller alla säkerhetsföreskrifter i alla våra försäljningsländer.

  1. ASTM standard by US Federal Government
  2. EN71 standard by European Community
  3. Australian / New Zealand toy safety standard ISO8124
  4. Toys For Coloring Matters under the Japanese Food Sanitation Law
  5. GB6675 standard by China Government

Först gör vi ett utvärderingstest av designkonceptet, test av material, förproduktionstest, produktionstest online, slutförande av produkttest, mekaniskt test, kemiskt test, brandtest, metalldetektortest och sedan gör vi ett paketeringstest och missförhållandetest. Vårt slutgiltiga mål är att alltid tillhandahålla bästa kvalitet och de säkraste leksakerna till våra nära och kära.

K's Kids är ett av barnleksaksmärkena som har lägsta återkallandefrekvens. Under de senaste 15 åren har vi bara haft ett återkallande på grund av en Europeisk standardförändring av ljudnivån i leksaker. K's Kids barnleksaker är kända för att vara säkra och roliga för bebisar och småbarn och vi har vunnit över 100 världskända utmärkelser bara under 15 år.

Vi lovar att vi kommer att fortsätta att tillverka leksaker med högsta säkerhetsstandard för dina barn.

Med vänliga hälsningar,
K's Kids Team

TOP

K's Kids is available in the following regions

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language is under construction

You may visit Parents' Support Center for available product guidelines in your language.

Stay on Current SiteGo to Parents' Support center

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site