Quốc Gia

Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi là những người yêu trẻ em. Trong suốt hơn 20 năm, chúng tôi đã không ngừng nghiên cứu và cho ra đời các loại ĐỒ CHƠI mang lại cho trẻ các lợi ích to lớn trong việc phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đầu đời. Với hơn 100 giải thưởng uy tín trong ngành công nghiệp đồ chơi, K'S KIDS chứng tỏ sản phẩm của mình KHÔNG CHỈ LÀ ĐỒ CHƠI mà còn là công cụ giúp trẻ phát triển toàn diện. Chúng tôi đã phát triển TAM GIÁC KỸ NĂNG để giải thích rõ hơn lợi ích của từng MÓN ĐỒ CHƠI. Chúng tôi cũng đã thành lập TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHỤ HUYNH như là một nơi cho phụ huynh đọc và hiểu tường tận về các chức năng của các sản phẩm và cách sử dụng các loại đồ chơi này để giúp cho sự phát triển của trẻ.

Chúng tôi tin rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu các thế hệ tương lai lớn lên trong tình thương và sự chăm sóc.

Châm ngôn của chúng tôi

Chúng tôi cam kết chỉ phát triển các loại đồ chơi mà giúp cho sự phát triển của trẻ.

VỀ ĐẦU TRANG

K's Kids is available in the following regions

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language is under construction

You may visit Parents' Support Center for available product guidelines in your language.

Stay on Current SiteGo to Parents' Support center

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site